Najważniejsze parametry techniczne klimatyzatorów

10 parametrów technicznych klimatyzacji Zastanawiasz się, jakie parametry techniczne powinna spełniać klimatyzacja, aby z jednej strony gwarantować wysoką wydajność, a z drugiej strony nie przepłacać? Sprawdź, jakimi parametrami należy kierować się przy zakupie i montażu klimatyzacji. 1. Wydajność klimatyzatorów Wydajność klimatyzatorów określa się w kilowatach [kW]. Wyższa wydajność przekłada się na większe możliwości w zakresie szybkiego schłodzenia przestrzeni. Parametr ten określają dwa współczynniki:   Współczynnik wydajności chłodniczej (EER) Określa stosunek mocy chłodniczej klimatyzatora do ilości energii, która jest potrzebna, aby schłodzić pomieszczenie. Bardzo często wykorzystuje się współczynnik EER do określania skuteczności pracy klimatyzatora. Jeżeli współczynnik EER wynosi 3, to oznacza, że na 1 jednostkę zużytego prądu klimatyzator generuje 3 jednostki energii chłodniczej.Kierując się przy wyborze współczynnikiem EER należy wybierać klimatyzatory o najwyższym wskaźniku. Im wyższy współczynnik EER, tym niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną, tym samym niższe rachunki za prąd. Do najefektywniejszych klimatyzatorów dostępnych na rynku zaliczymy te EER > 4,10. Najmniej efektywne są z kolei klimatyzatory o współczynniku EER < 1,20.   Współczynnik wydajności grzewczej (COP) Określa stosunek mocy grzewczej klimatyzatora do ilości energii, która jest potrzebna, aby nagrzać pomieszczenie. W skrócie określa skuteczność grzania. Jeżeli zakładamy wykorzystanie klimatyzatora do ogrzewania pomieszczeń, wybierajmy te o najwyższym współczynniku COP, dzięki temu uzyskamy pożądany efekt przy niskim zużyciu energii elektrycznej.   W związku z faktem, że klimatyzatory nie pracują stałe na pełnej wydajności, opracowane zostały nowe metody obliczania sprawności energetycznej, które uwzględniają sezonową wydajność urządzeń:   Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenia (SEER) Całościowy wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzatora, który odnosi się do całego sezonu chłodniczego. Aby wyznaczyć wskaźnik SEER należy obliczyć stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód do zużycia energii na potrzeby chłodzenia w skali roku.   Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie ogrzewania (SCOP) Całościowy wskaźnik efektywności klimatyzatora, który odnosi się do całego sezonu grzewczego.   Najważniejsza zasada mówi o tym, że wydajność powinna być dostosowana do kubatury pomieszczenia. Jeżeli wybierzesz urządzenie o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej mocy, wtedy będziesz musiał liczyć się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź jak wybrać moc klimatyzatora?   2. Klasa energetyczna   Klasy oznaczane są symbolami od A do G, przy czym klasa A oznacza wysoką energooszczędność, a klasa G bardzo wysokie zużycie energii. Tym samym im wyższą klasę urządzenia wybierzemy, tym niższe będą koszty eksploatacji. Aby wyliczyć koszty zużycia prądu należy przemnożyć deklarowany przez producenta poziom zużycia prądu przez cenę 1 kWh energii elektrycznej. Średniorocznie można założyć, że urządzenie będzie pracowało 500 godzin w trybie chłodzenia (maksymalne pełne obciążenie).

Leave a Comment