Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne pracują w oparciu o najnowszy,
ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie
dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością
i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.

Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego GWP równy 675. W porównaniu do czynnika R410A,
którego GWP wynosi 2088, R32 ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne – jego oddziaływanie na globalne ocieplenie jest aż
trzykrotnie mniejsze. Nie wywiera też negatywnego wpływu na warstwę ozonową, co potwierdza współczynnik ODP równy 0. Dodatkowo, w przeciwieństwie do R410A, R32 jest czynnikiem jednorodnym (jednoskładnikowym), dzięki czemu może być poddany recyklingowi.

Wysokoefektywny.
Bezpieczny.
Dzięki swoim właściwościom termodynamicznym,
czynnik chłodniczy R32 jest bardziej wydajny od
czynnika R410A. Instalacja klimatyzacyjna wymaga
około 30% mniejszej ilości czynnika. Dodatkowo R32
zwiększa efektywność energetyczną urządzenia
nawet o 10%.
Czynnik chłodniczy R32 charakteryzuje się małą
toksycznością i niskim stopniem palności, dzięki
czemu gwarantuje wysokie bezpieczeństwo
użytkowania.

Leave a Comment